Các tác phẩm tham gia diễn đàn Nghiên cứu khoa học Sinh viên Student Forum 2022 sẽ được cập nhật và quản lý trên hệ thống EASYCHAIR. Các tác giả chỉ có thể tiến hành đăng ký và gửi bài qua hệ thống EasyChair sau khi có tài khoản theo hướng dẫn gồm 2 phần:

  • Phần I. Hướng dẫn tạo tài khoản trên hệ thống EasyChair
  • Phần II. Hướng dẫn gửi bài tới Diễn đàn

PHẦN I. HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN TRÊN EASYCHAIR

Bước 1: Tạo tài khoản

Truy cập đường link: https://easychair.org/account/signin?l=quy6o0RgBHTy46oOgoVlXa

Các tác giả cần đăng nhập tài khoản để nộp bài.

Nếu đã có tài khoản, tác giả cần nhập các thông tin dưới đây:

  • User name: Nhập email (email đã đăng ký)
  • Password: Nhập password (mật khẩu đã đăng ký)

Nếu chưa có tài khoản, cần tạo tài khoản bằng cách nhấn vào dòng create an account:

Nhấn vào dòng “Tôi không phải người máy” rồi bấm Continue.

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản

Điền các thông tin bao gồm: Tên, Họ, Địa chỉ email và Nhập lại địa chỉ email.

Sau khi điền đầy đủ thông tin bắt buộc (có dấu *) thì tiếp tục nhấn Continue.

Bước 3: Kiểm tra hòm thư và nhấn vào đường link được gửi từ hệ thống EasyChair

Bước 4: Điền thông tin tài khoản

Điền đầy đủ các thông tin, dấu * thể hiện trường thông tin bắt buộc phải nhập.

Chú ý: Nhấn vào dòng “I agree to EasyChair Terms of Service”

Tiếp tục nhấn Create my account.

Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản EasyChair sau khi được tạo

Nhấn vào chữ click here.

Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo.

PHẦN II. HƯỚNG DẪN GỬI BÀI ĐẾN DIỄN ĐÀN

Lưu ý: Mỗi bài báo chỉ cần 1 tác giả đại điện submit

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản EasyChair trên link

https://easychair.org/my/conference?conf=sf220

Bước 2: Nhập thông tin đăng ký tham gia Diễn đàn

Nhấn vào make a new submission.

Chọn lĩnh vực nghiên cứu sau đó nhấn Continue.

Nhập thông tin chính xác của (các) tác giả.

Lưu ý: Bắt buộc phải nhấn chọn tối thiểu 1 tác giả corresponding author (tác giả để liên lạc) phía dưới phần khai thông tin.

Bước 3: Điền tiêu đề và nội dung tóm tắt của bài báo

Nhập thông tin bài báo bao gồm:

  • Tên bài báo
  • Nội dung tóm tắt bài báo
  • Từ khoá

Tải bài báo lên hệ thống (nội dung tóm tắt bài báo dưới dạng .doc .docx, bài báo đầy đủ có thể cập nhật lên sau trong thời hạn nộp bản đầy đủ)

Nhấn Submit để tiến hành nộp tóm tắt tài báo về Diễn đàn. Sau khi nhấn nút Submit, nếu hệ thống chưa đủ thông tin sẽ yêu cầu bạn bổ sung hoặc chỉnh sửa, bạn cập nhật và bổ sung và nhấn Submit lại để nộp bài.

Bước 4: Kiểm tra thư xác nhận trong hòm thư của bạn

Sau khi nộp thành công bản tóm tắt bài báo trên hệ thống đồng thời nhận được thư xác nhận từ Diễn đàn thì quá trình nộp bài thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.